Tevreden/ontevreden!!

Afgelopen donderdag hebben we 32 duiven ingekorfd voor de vlucht Fontenay (450 km).Zowel de doffers als de duivinnen waren geweldig goed in conditie en de verwachtingen waren weer hoog. De moeilijke vlucht van de vorige week hadden ze goed verteerd en ze vlogen weer als rakketten. Een mooie vroege lossing maakte het gevoel van een goede uitslag nog sterker. Pascal en Kees hadden geen duiven mee en waren om één uur aanwezig om duiven te letten.Ook Nico en uiteraard Jochem waren van de partij .Er was dus een gezellige groep duivenmelkers aanwezig om met mij samen op de duiven te wachten.De wind begon steeds harder te waaien uit het zuid-oosten en dan weet je van tevoren dat het in grootverband onmogelijk is om echt vroeg te vliegen.

Nico had voorspeld dat we tussen 13.30 en 13.45 duiven moesten pakken en dat zijn duif (de 517) als eerste zou arriveren. Vol verwachting tuurden Jochem en ondergetekende rond die tijd de horizon af richting het zuidwesten( de vlieglijn).En dan plots in één streep precies uit de goede lijn (zo snel dat buurman Arie en voorzitter André haar niet hebben zien vallen) viel de “517” op de valplank.Toch weer behoorlijk dorstig en je kon aan haar zien dat ze ervoor had gevlogen .”Mijn duifje” riep Nico trots en we konden niet anders dan bevestigen dat zijn voorspellingen weer eens waren uitgekomen. Dan een half minuutje later een zwarte schim ook uit de goede hoek en daar ploft “Sara” op de klep. Zo fit als een hoentje en niets aan te zien klapt ze in een lijn naar haar doffer. Niet veel later komt nummer 3 aanstormen en dat is de “251”.Ik heb dan 3 duiven thuis en dat zijn mijn 1e 2e en 3e getekenden. Dan komt “Brutus een minuutje later ook nog uit de goede lijn aanstormen en komen de duiven langzaam maar zeker doorzetten. Enkele duiven(voornamelijk jaarlingen) waren weer erg dorstig en hadden hun zakken behoorlijk vol. Al met al een pittige en lastige vlucht met deze wind en temperatuur maar een goede repetitie voor het naderende dag fond programma. In Krimpen aan de lek waren geen vroegere duiven dan mijn eerste 4 duiven en ook in Ridderkerk wat geografisch precies voor Krimpen aan de Lek ligt waren geen vroegere duiven. We lagen dus niet in het snotje en elke duif moest echt één voor één zijn hok zien te vinden. We bleken na het afslaan een schitterende uitslag te hebben gemaakt maar kregen al gauw te horen dat we in groot verband veel te kort kwamen. Dat is duivensport en het voelt in ieder geval goed dat er hier in de regio geen vroegere duiven zijn gevallen.

In de club waren voor Fontenay 247 duiven ingekorfd en daar vliegen we 1-2-3-4-8-9-10-13-15-16-17-18-21-23-24-25-26-30-31-35-37-40-43-47-48-53-55 dat is 32/27.Er missen 3 duivinnen en 2 doffers hun prijs en daarvan is één jaarling doffer nog niet thuis. Deze doffer vloog verleden week nog de 5e prijs van de zware Pontoise. We zijn dus tevreden over mijn uitslag plaatselijk ,in grootverband zijn we ontevreden maar daar kunnen mijn duiven en ik zelf nu eenmaal niets aan doen. We beginnen daar met de 30e-39-57e prijs tegen 1517 duiven 32/19 en ik zag ondertussen dat de “517” weer aan een goed seizoen bezig is en alweer met 6 prijzen op de 2e plaats staat voor het generaal duifkampioenschap in de kring.

Fijne zondag

Martin.