Protocollen en duivensport.

Hoever staan wij op dit moment als duivenliefhebbers met nieuwe richtlijnen (protocollen) als er binnenkort vermoedelijk een versoepeling van de smart lockdown periode aanbreekt? Dit is de grote vraag waar bijna alle duivenliefhebbers op dit moment mee zitten. Gisteren even bijbestelde ringen op gehaald bij onze secretaris Rik. Op anderhalve meter afstand even een kort gesprek met hem gevoerd. Rik sprak zijn bezorgdheid ook uit over de totale onzekerheid waar alle duivenliefhebbers op dit moment in verkeren. Is het huidige NPO bestuur bezig met het maken van protocollen of wachten zij af? Van enige transparantie is ( zoals gewoonlijk) weer geen sprake. Wat ik wel voorbij zag vliegen op sociaal media is een ingekort vliegprogramma voor als we eventueel latere kunnen beginnen. Of dat je daar wat aan hebt is de vraag als je misschien helemaal niet mag beginnen, omdat er geen goed onderbouwd inkorf protocol is gemaakt. Ik volg de corona crisis op de voet via social media en alle autoriteiten die er toe doen zijn overduidelijk. Er is geen enkele branche die ook maar een schijntje kans heeft om zo dadelijk weer op te starten zonder protocol. Maar zoals gewoonlijk kunnen wij duivenliefhebbers alleen maar weer gissen waar ons bestuur mee bezig is.

Mijn vriendin Marjan werkt in de zorg( verpleegtehuis) ,ze is vandaag vrij ,nadat ze de week voor de Pasen volle bak gewerkt heeft en aansluitend beiden Paasdagen tot nu (het weekend van 18 april). Dat is aan poten want niet alleen onze ministers vallen af maar ook zij is letterlijk een aantal kilo’s verspeeld. Ik ben dus de man voor de boodschappen en kom dagelijks bij de supermarkt op ons dorp. Daar hangen dus een aantal protocollen op geplakt waar men zich aan moet houden. Als ik zie wat en hoe dit in de praktijk werkt moeten we makkelijk maar dan ook makkelijk duiven kunnen inkorven. Zeker als de maatregelen zo dadelijk nog iets worden versoepeld. Bij onze supermarkt zitten alle kassières achter een soort transparante plaat en ben je verplicht om een winkelwagentje te gebruiken ( om afstand te creëren ) .Ook als je een blikje tomaten puree bent vergeten ( zoals mij van de week overkwam).Die anderhalve meter afstand is dus een maatregel waar we voorlopig niet van af zijn. Daar moeten we als we willen  inkorven dus bepaalde richtlijnen voor opstellen.

Het hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn als we de volgende richtlijnen in een protocol zouden verpakken.

1. Geen club activiteiten, dus ook geen bar en alles wat daar bij komt kijken.( Bar blijft gesloten)

2. Duiven worden door de liefhebber aangeboden in de mand en op de inkorftafel gezet.

3. Duivenliefhebber verwijdert zich van de mand en gaat op minimaal 2 meter afstand staan.

4 Inkorver pakt de duiven uit de mand, leest de ringnummers op en die worden gecontroleerd door iemand die ook op minimaal 2 meter afstand zit van de inkorver.

5 Als de mand(den) leeg zijn pakt de liefhebber de mand op, pakt zijn module mee en plaats die in de module verzamelbak ergens in het lokaal en roept de volgende liefhebber die in het lokaal zit te wachten( de 1,5 meter afstand in het lokaal in acht houdend).

6 De inkorvers worden regelmatig gerouleerd om dat dit natuurlijk fysiek zwaarder werk is.

7 Het laden van de auto’s gebeurt door de jongste liefhebbers (al dan niet met mondkapjes op) met een mand ertussen zit al je aardig aan de veilige afstand die je ook met een winkelwagen in de supermarkt creëert.

Als we zo inkorven dan korf ik veiliger in dan dat ik nu in de (Smart Lockdown periode) bij Albert Hein boodschappen doe.

Dan het volgende probleem, de grens met België en Frankrijk en het lossen van duiven. De Fransen kennende kunnen we er niet automatisch vanuit gaan dat zij toestemming geven om ons duivenspel te gaan spelen van af hun grondgebied.

We kunnen dus beter op zoek gaan naar andere mogelijkheden. Een van de simpelste oplossingen zou de Oost-lijn zijn richting Berlijn. Dus absoluut geen Zuid-Oost-lijn richting München. De Zuid-Oostlijn is voor onze zwaar gepamperde en geselecteerde duiven op de Zuid-West lijn een veel en veel te zware opgave en zal regelmatig tot grote verliezen leiden.

De Oost-lijn kan echter prima en hoeft geen problemen op te leveren.(Geen bergen vlak terrein) Ik kan mezelf goed herinneren dat vluchten van uit Helmstadt  en Hof (zonder dat deze duiven erop voorbereid waren) geweldig goed verliepen.

Maar nog interessanter is het feit dat we voor de 2e wereldoorlog een vliegprogramma hadden dat vele malen beter en eerlijkere was als waar we nu mee bezig zijn.Ik sprak hierover met de Andre Maurik ( voorzitter van mijn oude club in Krimpen a/d Lek).Andre is een telg uit een stok oude succesvolle duivenfamilie. Hij vertelde mij het volgende verhaal.

Als kind werden er op verjaardagen altijd verhalen verteld over de goede oude duiventijd. Mijn ooms hadden altijd de mooiste verhalen en vaak hadden ze het over één van hun superduiven die het had gepresteerd om 1e Duifkampioen te worden op zowel de Oost lijn en de Zuid-west lijn in één seizoen. Toen Andre doorvroeg hoe dat mogelijk was werd hem uitgelegd hoe men vroeger vloog.

Men startte met de hele Rotterdamse bond richting het Oosten.Oldenzaal was één van de eerste vluchten.Men ging dan stapsgewijs steeds verder via Stendal, Franfurt a/d Oder tot in Polen toe, een 600 km vlucht was het eindstation. Men had er dan ongeveer 10 vluchten op zitten. Dan was het oude duivenseizoen niet afgelopen maar begon men met dezelfde duiven uit het Zuiden te vliegen. Een eerste vluchtje vanuit Lage Zwaluwe en dan steeds verder richting het Zuiden met de klassiekers Orleans ,Chateauroux, Limoges en Bordeaux als eind toetje. Andre vertelde nog dat men dat vroeger zo had bedacht om een veel betere verspreiding te krijgen over het aankomst gebied. Slimme mensen toen, als je ziet dat er nu het tegenovergestelde plaatsvindt. Nu wordt er wekelijks in dezelfde lijn gelost zodat er totaal geen spreiding in het aankomst gebied is.

Begrijpelijk dat je een dergelijk programma niet kan vliegen met een hok vol jaarlingen die afstammen van opgevoerde midfond duiven. Als je zo’n programma wilt vliegen dan moet je echte klasbakken hebben. Maar dat terzijde, waar het om gaat is dat de Oostlijn vliegen een heel goed alternatief is als de Fransen/Belgen dwars zouden liggen.

En om direct in te haken op het commentaar wat ik meestal krijg als ik het woord Oostlijn in de mond durf te nemen. Namelijk dat dit vaak allemaal rampvluchten zijn, het volgend, dit is pure bangmakerij. Ik heb zelf meegedaan aan de laatste 2 Duitsland vluchten Breisbach en Berlijn. Dit waren echte drama/rampvluchten en Berlijn was er één van de ergste ooit. Dit hele debacle heeft maar één oorzaak en dat is dat diegene die verantwoordelijk waren voor de lossingen 100 % hebben gefaald. En ik die verantwoordeijke alsnog wil betitelen als knoeiers eerste klas!! Ongelooflijk dat men toen duiven heeft gelost onder omstandigheden waarvan zelfs iedereen die op een computer kan kijken wist dat in een drama zou eindigen. Maar ook dit weer terzijde. Duitsland is en blijft een prima alternatief als men maar weg blijf van de Duitse Zuid-Oostlijn. Laten we echter hopen dat er achter de schermen wel hard gewerkt wordt om zo dadelijk als er versoepeling van de maatregelen komt direct te kunnen anticiperen met een prima protocol.

Fijn weekend,

Martin,