“Moord met voorbedachte rade”

“Moord met voorbedachte rade” is een uitdrukking die je vaak hoort als duidelijk wordt dat er aan een bepaalde ontwikkeling een vooraf bedacht plan ten grondslag ligt, dat niet helemaal kosher is.

En dat achteraf blijk dat het iemand of een groep/partij ( de bedenkers van dit plan) een groot voordeel oplevert.

Aan deze uitdrukking moest ik dit weekend weer denken toen ik de uitslagen van de jonge duiven zag in het samenspel “Gouwe en Ijssel”.Het was weer volop “oogsten” voor de bedenkers van het “plan”.

Er waren 4851 jonge duiven ingekorfd voor Lennik en de clubs 1714 (Bodegraven) en 1731( Gouwe stroom) lieten weer geen spaan over van rayon A. Onder aanvoering van de heren de Bruyn ( 216 jonge duiven mee) en Verkerk ( 310 jonge duiven mee) werd het net als verleden week een drama voor de rest van de deelnemers. Slechts 36 duiven (net als verleden week) van de 2275 duiven van rayon A konden zich in de eerste 200 prijzen mengen.

En van die 36 duiven zaten de meeste van deze prijs vliegende duiven nog bij liefhebbers die mijn inziens eigenlijk niet in rayon A thuis horen maar op een locatie wonen waar de duiven van rayon B (bijna) overvliegen.

Dit hele gedoe heeft niets meer met duivensport te maken maar is in mijn ogen een heel grote blunder van alle verantwoordelijke bestuurders die dit toelaten en niet ingrijpen. Hoe dit kan heb ik in het verleden al vaak genoeg uitgelegd.

We hebben hier onze jonge duiven heerlijk voor de vracht mee gegeven en dat blijven we doen tot de eerste vlucht met 2 nachten mand en voor mijn part zelfs het hele jonge duivenseizoen.

Ik moet mijn jonge duiven nu eenmaal op leren en ervaring op laten doen en dat doen we dus nu als vrachtduif.

Verliezen hoort bij de duivensport en dat is niet erg maar ik ben te oud geworden om me wekelijks in de maling te laten nemen. En geloof me!! We worden hier al jaren in de maling genomen. Of zullen we eens voorstellen om één keertje te starten met het laden van de duivenauto in onze regio en als wij hier onze jonge duiven geladen hebben, dan pas de duiven van Gouda en Bodegraven er bij aan vullen. Gewoon één keertje doen!! Dan korf ik mijn jonge duiven weer wekelijks in en als dan blijkt dat ik ongelijk heb dan hoor je me nooit meer!

Oude duiven Issoudun ,ja wat moeten we hier van zeggen. Het is natuurlijk een groot debacle geworden waar in mijn optiek alleen maar miscommunicatie aan ten grondslag ligt. En heel jammer want ik had 100.000 keer liever zaterdag gevlogen dan zondag. Waarom? Omdat als we nationaal vliegen de duiven gemengd worden en het grote voordeel van tactisch laden wegvalt. Nu we zondag ook nog met een kwartier verschil gelost werden kon je erop rekenen dat met deze wind onze eerste duiven terugkomen vliegen uit het Noordoosten.

Aldus geschiedde, mijn eerste 6 duiven kwamen allemaal zover we hier konden zien hoog terugvliegen uit het Noorden. En dan weet je bij voorbaat dat je te laat zit en ze op de verdere afstanden dik voor je zitten.

Natuurlijk speelde het op nest brengen van de duiven ook een rol. Alle duivinnen hadden net hun tweede eitje gelegd en de doffer idem dito maar “that’s all in the game” als je duiven op het nest brengt. Geen goede uitslag dus op Issoudun maar hopen dat ze het op Argenton aanzienlijk beter zullen doen als onze duivinnen wel een goede nest stand hebben.