Eerste blog 2019!!!

De eerste blog van het jaar 2019!!!, vorig seizoen was voor ons een grote tegenvaller met zware vluchten op de overnachting en de duiven die we niet op het niveau kregen zoals we het graag hadden gezien. De winterperiode hebben we gebruikt om alles te evalueren en eventuele aanpassingen door te voeren voor het seizoen 2019. Op het gebied van de voeding hebben we in 2018 een fout gemaakt, op de momenten dat de duiven moesten gaan oplopen stopte ze met eten. We hebben hier naar gekeken en besloten om een nieuw systeem te hanteren met een mengeling die we tot aan de midfondvluchten gaan gebruiken en niets extra’s meer.

Als de overnacht vluchten gaan beginnen de mengeling verrijken voor het oplopen van de duiven en hopen dat de duiven op deze manier blijven eten. De huisvesting van de duiven beviel ook nog niet na de nieuwbouw in 2016!!. We hebben een bijzonder hok dat weten we maar moesten hier toch nog iets aan veranderen om het te verbeteren. In het seizoen kregen we teveel wisselingen op het hok waardoor we de ramen moesten openen en de andere dag weer moesten sluiten of gedeeltelijk. Dus de verluchting moest worden aangepakt, hierover gesproken met Martin en een plan van aanpak gemaakt met de mensen die ons kwamen helpen. Het lange gedeelte van het dak hebben we gesplitst zodat de hokken weer apart een verluchting hebben. Op het weduwnaars hok de golfplaten iets verhoogd voor extra verluchting via het dak. Na deze aanpassingen hebben we de ramen gesloten en zijn tot nu toe niet open geweest en voelt het vele malen beter aan in het hok.

Hieronder enkele foto’s:

 

Kweekhok

Op het kweekhok zijn ook weer nieuwe duiven gekomen met het doel om op de ochtendlossingen beter te presteren, want dat zijn volgens ons toch de mooiste vluchten.

We hebben nu ongeveer een 70 jongen gespeend en alles loopt volgens planning. We hebben de jongen dit jaar verdeeld over twee hokken, omdat de ervaring was dat als er teveel duiven in het hok zaten het aantal aan het einde van het seizoen +/- 50 was. Dit gebeurde elk jaar vandaar de verdeling van 30 / 40. De eerste 30 vliegen goed hun rondjes en de andere gaan nu allemaal in de lucht.

 

Planning 2019

Het nieuwe seizoen begonnen met een mooie ploeg duiven waarvan ongeveer 50% jaarlingen, ook dit jaar weer 24 meerjarige weduwnaars op het hok en de rest wordt gekoppeld voor de overnachtingen. Van begin af aan meegedaan met de vluchten en zoals elk jaar spelen we de duiven op volledig weduwschap in, tot dit weekend want nu blijft er een gedeelte bij elkaar voor de aankomende overnacht vluchten (sector St.Vincent, Bordeaux en Pau ZLU). Over twee weken de rest van de nestduiven koppelen en dan zit alles klaar voor het overnacht seizoen.

Afgelopen weekend alle duiven mee gehad naar de eerste dagfond vlucht van dit seizoen, het was een pittige vlucht met veel storingen en regen onderweg. Wij spelen in de vereniging 16 duiven in de prijzen en beginnen met prijs 5 van 346 duiven. Dit geeft al aan dat er onderweg problemen zijn geweest en de overnacht duiven daar minder last van hebben weten we uit ervaring, voorgaande jaren is dit ook een aantal keren voorgekomen dat er veel overnacht liefhebbers op de dagfond een goed prijspercentage hadden als de vlucht stroef verliep. Zijn tevreden over het verloop van de vlucht en voor ons zijn de duiven nu klaar om voorbereid te worden voor de overnachtingsvluchten.

 

Pascal