De Fabeltjeskrant.

Het mooie van opiniestukken(zoals mijn blog) plaatsen op Facebook zijn onder andere de reacties. Daar zitten soms reacties bij van mensen die het niet eens zijn met mijn op schrift gezette opinie. Zij ventileren dan hun mening terug op Facebook,via de mail of telefonisch. Als dat op een eerlijke manier gebeurt en met zinnige argumentatie zal ik altijd proberen hier op te reageren. Soms kunnen er dan leuke en leerzame discussies ontstaan. Sommige reacties zijn zo overduidelijk gekleurd en niet ter zake doende dat ik geen behoefte heb om hier energie in te steken. Maar ik krijg vaak ook hele mooie reacties en zinnige informatie van feiten terug waar ik ook nog niet bekend mee was.

Zoals afgelopen week toen ik een mailtje kreeg van een liefhebber naar aanleiding van mijn stuk over mevr. Marieke Reijnen.
De vrouw die in 2018 het lef had om in het hol van de leeuw het functioneren van het N.P.O bestuur publiekelijk aan de kaak te stellen. Ik zal precies weergeven wat deze lezer schreef.

Hallo Martin,
Alweer een goede bijdrage in jouw blog, het gaat helemaal de verkeerde kant op. Bijgesloten een stukje van W.d.B in de Duif van afgelopen week. Ook sluit ik een link bij van de reactie op de toespraak van Mevr. Reijnen in 2018. Dit stuk is daar geplaatst door dhr. Moes, ik weet niet of hij het geschreven heeft. Wel weet ik dat dhr. Moes vorig jaar een duif op de Olympiade had die punten had gescoord op de Taartvluchten. Hij heeft er dus alle belang bij dat die vluchten tellen voor de coëfficiënten en is dus w.s een dikke vriend van MvdK, dat verklaart zijn stuk:

Ik had deze toegevoegde reactie van dhr. Moes op de toespraak van Mevr. Reijnen niet eerder gelezen.
Dit schreef dhr. Moes destijds op zijn internetsite “Het Nederlandse Postduivenorgaan”.

Juffrouw Ooievaar zet de ledenraad van de N.P.O op stelten.
Op zaterdag 10 november 2018 vond er een NPO ledenraad plaats in de zaal Verploegen in Wijchen. De voorzitter opende de vergadering en vertelde wat er dit jaar allemaal gebeurd was in duiven minnend Nederland.
Alle secties en de afdelingen waren aanwezig om te stemmen voor o.a. het nieuwe Nationale Vliegprogramma. Toen dit punt aan de orde kwam begon de vergadering meer op de Fabeltjeskrant te lijken. Van afdeling 8 had men “Juffrouw Ooievaar” afgevaardigd. Op hoge stelten kwam zij aangelopen. Je kon meteen zien dat ze uit was op een confrontatie. Ze zette haar veren op en begon haar betoog.
Geacht bestuur, of zou ik moeten zeggen: directie. … Zij vond dat het NPO bestuur zich niet gedroeg als een bestuur van een vereniging. Vele verwijten maakte zij aan het adres van het bestuur als een soort jurist met een slecht pleidooi. Navraag bij diverse leden van de afdeling 8 leerde dat zij de inhoud en het schofferende voorbereide betoog niet had gedeeld met haar achterban, terwijl zij het NPO bestuur een gebrek aan communicatie verweet! Met haar scherpe snavel pikte zij toch barsten in de bril van de voorzitter.
Het leek er sterk op dat zij gevoed werd door afdeling 2, 3 en 5. Hun inbreng gaat de duivensport in ieder geval niet vooruit helpen. Het is te hopen dat zij in het reine kan komen met haar achterban in afdeling 8 voor haar gedrag. Ze staat bekend in haar eigen bos dat ze vele nesten vernield heeft, deze dag wilde ze het nest van de NPO slopen.
Vele voorzitters van de secties en andere afdelingen stonden stomverbaasd en herkende de verwijten niet. Ze vonden zelfs dat juist het NPO bestuur open en eerlijk opereert, goed verwoord door de heer Palinckx van de sectie Jonge duiven.
Ook Jan Westen van de sectie Dagfond vroeg de vergadering: Neem ons serieus en deed een oproep. Er zijn jonge ambitieuze liefhebbers die ook over 20 jaar nog duivensport willen beoefenen. Laten we daar allen oog voor blijven houden. Tel je knopen en ga verstandig om met de relatie die we met elkaar hebben. We moeten opbouwen anders komen we niet verder. De gehele vergadering kunt u nog bekijken via de NPO site.
De voorzitter stelde voor om de stemming van het vliegprogramma 2019 uit te stellen tot woensdag 21 november 2018 om dichterbij elkaar te komen en de knelpunten met elkaar op te lossen. De vergadering stemde hiermee in.
Hopelijk krijgen we eindelijk een echt Nationaal Vliegprogramma. Op 1 december 2018 kunnen we dit dan tijdens de extra ledenraad bekrachtigen. Tot zover de hr. Moes

Ik was behoorlijk verbaasd over de inhoud van dit stuk dat wat mij betreft behoorlijk vol staat met suggestieve aannames. Vermoedelijk bedoelt om iemand uit de wind te houden door een serieus betoog te beschrijven als een fabeltjeskrant optreden. Een bekend patroon dat veel klokkenluiders ook vaak is overkomen. De focus op de waarheid moet namelijk zo snel mogelijk worden afgeleid.

In dezelfde mail stond ook een geknipt en geplakt stuk uit duivensportblad “De Duif”.Het bleek een stuk te zijn van Willem de Bruyn die in “De Duif” al weer een poosje een column heeft. Ik ben zelf niet geabonneerd op de duif maar als ik dit blad ergens zie, kijk ik de laatste tijd snel even wat Willem te vertellen heeft. Een ieder die mij persoonlijk kent en/of forums van mij heeft bezocht weet dat ik het niet eens ben met de manier hoe Willem de duivensport bedrijft. Maar weet ook dat ik hem als duivenmelker respecteer en ik vind dat hij een meer dan klare kijk op de duivensport heeft. Zijn mening doet er bij mij toe en ik lees graag wat hij te vertellen heeft. Willem eindigde verleden week zijn column met de volgende (goed gevonden) parodie

In Nederland duurt het sprookje van de nieuwe kleren van de keizer onverminderd voort.
De keizer is zo voldaan van zichzelf,dat hij zich wijs heeft laten maken dat er zulke dure prachtige stof bestaat,dat hij er per se een prachtig gewaad van wil hebben. Al zijn volgelingen zijn zo onder de indruk van zijn waanideeën en zijn woede uitbarstingen, dat ze wel uitkijken om hem tegen te spreken. Uiteindelijk gaat hij,hoewel hij ook wel weet dat het allemaal niet klopt maar niet als oliedom(wat hij overduidelijk wel is) over wil komen in zijn bloterik de straat op. Iedereen bang voor zijn toorn,staat aan de kant te applaudisseren voor de onnozelaar.Tot dat een klein kind (dat altijd de waarheid spreekt) keihard uitroept dat de koning in zijn blootje loopt.
Welk kind in Nederland zal nu eens opstaan en keihard de waarheid roepen. W.d.B

Ik denk dat mevr. Reijnen het eerste kind was dat opstond om de keizer de waarheid te vertellen.Lang voor dat de meeste onder ons door hadden wat er in het N.P.O paleis allemaal speelde. Maar de volgelingen van de koning waren zo hard aan het applaudisseren dat het kind niet gehoord werd.In haar betoog in 2018 zoals verleden week door mij gepubliceerd schreef ze in passage 1 de volgende tekst over het slecht communiceren N.P.O.

Door het hele jaar heen is de communicatie met het NPO-bestuur ronduit als slecht te benoemen.Er wordt niet geluisterd, een handreiking wordt niet aangenomen, men luistert niet, is met andere zaken bezig ten tijde van het voeren van een gesprek en communiceert 5 voor 12 in het vliegseizoen over andere plannen.De vraag rijst waarom zou dit zijn? Het lijkt erop dat dit bestuur angst heeft gehad om de plannen te delen. Plannen die men nu tracht geforceerd in c.q. door te voeren. Men heeft dit niet tijdig willen delen en ook niet openbaar willen maken. Openbaar maken zodat alle leden van Nederland hierover kunnen stemmen. Diverse bestuurders hebben daar wel om gevraagd, echter tevergeefs.

Wat zien we nu eind 2019, op de tussentijdse N.P.O vergadering van 4 Juni bleken er stukken te ontbreken. Na kritiek hierop werd er beterschap beloofd. Speciaal hiervoor is de ledenraad N.P.O verplaatst van medio November naar 21 December. 1 November zouden dan de stukken bij de afd. bestuurders binnen zijn. Op 28 Oktober kregen de afd. bestuurders bericht dat er op verzoek (van wie?) extra tijd werd gevraagd om de voorstellen in te leveren. De voorstellen zullen nu eind November worden toegestuurd.

Wat wil nu het geval? Op 30 november vergadert de “sectie jonge duiven” over deze stukken.
Hoe kan een liefhebber die daar wilt gaan stemmen zich nu voorbereiden? Hier gebeurt dus weer precies hetzelfde als waar mevr. Reijnen in 2018 op de N.P.O vergadering op wees. Ruud Moes schreef in zijn onsympathieke aanval op mevrouw Reijnen “dat veel voorzitters van de secties en afdelingen stomverbaasd waren en de verwijten niet herkende” Misschien waren er toen enkele voorzitters bij die inderdaad te goed van vertrouwen waren. Maar als er nu nog voorzitters zijn die niet zien dat er iets goed mis is in het N.P.O kasteel dan vermoed ik dat dit komt door de gesmolten boter die van hun hoofd in hun ogen aan het druppelen is.

Martin van Zon.