Een meer dan trieste vertoning!

Hoe ik over inkorf beperking denk is ondertussen in Nederland algemeen bekend onder alle duivenliefhebbers. Ik ga dus nu weer geen verhandeling over dit onderwerp geven. Ik ben zelfs columns gaan schrijven in het Spoor der Kampioenen om dit onderwerp ter sprake te kunnen brengen. Mijn eerste column was dan ook getiteld.”Inkorf beperking we kunnen er niet meer omheen”.Ik heb nu precies een jaar geleden ook nog een open brief geschreven aan de voorzitter NPO over dit item. Je kunt deze open brief nog teruglezen op mijn weblog. Deze open brief was niets anders dan een schreeuw om hulp.

Ik heb in heel Nederland tientallen forums gegeven en heel wat weekenden opgeofferd om toch vooral te waarschuwen voor dit alles vernietigende fenomeen. Afgelopen weekend hebben we weer gezien wat er gebeurd als we geen paal en perk stellen aan dit gedrag. We hebben weer ervaren wat 400 duiven ingekorfd door één top liefhebber( G&S Verkerk) voor een vernietigende effect oplevert .Ook zien we wat voor desastreus effect het heeft voor de duivenclub van de mega inkorver zelf. Er zijn in Bodegraven 769 duiven ingekorfd voor de na lijn vlucht vanuit Duffel. Dit is gedaan door 18 liefhebbers waarvan er 7 liefhebbers helemaal onderdoor vliegen en er 4 slechts 1 prijs winnen en de rest ook een resultaat behaalt wat verre van bevredigend is. Ik zie Willem de Bruyn staan die 50 top duiven mee heeft en ook net als de rest van de club ter opluistering op de lijst staat. Als Willem zijn 3e duif constateert heeft dan heeft G&S Verkerk er al 116 op de teller staan. Hoe leuk kan een vlucht eigenlijk zijn als je als topspeler zo weggezet wordt. Ik kan trouwens niet begrijpen wat zo’n club bezield om te blijven bestaan. Ben je op de ene vlucht door de ene plaag geteisterd ( De Bruyn begint met de jonge duiven vlucht Pont st Max met de eerste 25 prijzen en pakt bijna alle overige prijzen) dan krijgt de club op de andere vlucht opnieuw een pak rammel waar zelfs een olifant depressief van zou worden.

Ik heb bewust wat laat gereageerd om eerst te ervaren hoe de pers en sociaal media om zou gaan met de laatste stunt van G&S Verkerk. Weinig of geen reactie dus op een gedeelde blog mening van A.S op facebook na dan.

Ad ziet nog een lichtpuntje en verwijst naar top liefhebbers in de regio, Epping 27/25, de Bruyn 50/47 Broekhuizen 32/30 die toch nog een prima resultaat hebben behaald. Ik zal Ad eens wat andere cijfers voorschotelen. Cijfers die een heel ander beeld geven van de werkelijkheid. De cc “Gouwe en Ijssel” bestaat uit 2 rayons. Rayon A is het gebied rond Krimpen a/d Ijssel en rayon B het gebied rondom Gouda.

We moeten eigenlijk eerst nog even terug naar 2007.Toen maakte Willem de Bruyn zijn toekomst plannen bekend in het NPO orgaan. Willem vertelde dat het zijn plan was om de vlieglijn te gaan verleggen. Hij vond dat er iets gedaan moest worden aan het feit dat er in Dordrecht (kortste afstand afd.5 rayon Oost) meestal veel beter werd gepresteerd dan in de regio Gouda (zijn woongebied).Hij wilde een aantal top hokken in de regio Gouda op een hoger niveau zien te krijgen. En deze duiven dan leren om als één blok naar huis toe te vliegen. Enkele jaren later vertelde Willem vol trots en plein public (Habru forum) dat het hem gelukt was de vluchtlijn te verleggen. Daar zit dus een filosofie achter! Maar er is meer geregeld! De duiven van Gouda en Reeuwijk zitten strak bij elkaar in de auto en vliegen dus ook echt als een blok richting huis. Onze duiven rayon A gaan bijna wekelijks achterste voren in de vrachtauto en worden dan bijgestopt. Als we geluk hebben komen we in de Goudse auto terecht en anders worden we ergens anders bij gestopt. Het moge duidelijk zijn dat hoe dan ook de beste plekken in de auto’s al vergeven zijn. Dus de kans dat je helemaal boven in de vrachtauto terecht komt( met het risico gekookt te worden) of helemaal onderin( waar je als duif kans op de grond geslagen te worden) is dan ook heel groot als je wekelijks bijgestopt wordt. We voelen ons hier in de regio dus wekelijks behoorlijk gepiepeld (in de maling genomen).
Ik vertel dit verhaal eerst omdat anders lezers zo dadelijk zouden kunnen gaan denken dat er allemaal krabbers in de regio Krimpen a/d Ijssel wonen (rayon A).

Hier komen de andere cijfers en schrik niet Ad. Duffel Gouwe en Ijssel 3694 d. Rayon A 1783 duiven. Rayon B 1911 duiven.

Als de 1e prijs in rayon A wordt gewonnen dan zijn er al 50 duiven in rayon B en dat gaat zo verder

119 prijzen rayon B  dan zijn er   2 prijzen rayon A.
187 prijzen rayon B  dan zijn er  3 prijzen   rayon A.
214 prijzen rayon B  dan zijn er  4 prijzen   rayon A.
520 en afgelopen B  dan zijn  er 41 prijzen rayon A.

Dan moeten er nog 52 liefhebbers in rayon A hun eerste duif krijgen en dan weet ik niet hoeveel er ook nog onder door vliegen. Dat zijn cijfers die duidelijk maken wat er hier in de regio speelt en waar ik me zo druk om maak. Deze totale kring nalijn uitslag(en)worden handig gebruikt( wie de schoen past trekken hem aan) om nog even de beste asduiven van Nederland zowel in nat als int competities te kunnen scoren.

Het perfect geladen blok duiven van rayon B met als aanjager de 400 duiven van de familie Verkerk maken van een eerlijk spelletje duivensport hier in de regio een lachertje van de bovenste plank.
Het moge duidelijk zijn dat de drie door AS als voorbeeld genoemde spelers Epping ,Broekhuizen en de Bruyn in het blok duiven van rayon B thuishoren. Deze topspelers hebben gewoon alles thuis als in rayon A bijna iedereen nog moet beginnen.

Als we zien hoe hard de duivensport achteruit gaat dan moeten we echt als eerste beginnen om eerlijke spelregels in te voeren. Niet altijd dezelfde clubs die comfortabel geladen worden en ook niet altijd dezelfde clubs die wekelijks bijgestopt worden. De praktijk laat ook zien dat als de duiven van rayon A en B enkele keren per jaar in dezelfde auto terecht komen er van enige dominantie van rayon B geen sprake meer blijkt te zijn. Dit is het beste bewijs dat we hier in de regio bijna wekelijks in de maling genomen worden.

Ik ben het nu echt zat en heb geen zin meer om tegen liefhebbers te vliegen die bijna 400 duiven meegeven .Ik zal vanaf volgende week elke week (op de nalijn) mijn stekker uit het systeem trekken als mijn duiven thuis moeten komen. Misschien doe ik dat volgend jaar ook wel op alle vluchten waarvan ik zeker weet dat mijn duiven niet in dezelfde auto zitten als de duiven van Gouda/Reeuwijk. Dan blijven misschien alleen de dag fond en de laatste jonge duivenvluchten vluchten nog over. En dan blijkt altijd dat de duiven uit onze regio(rayon A) zo slecht nog niet zijn.
Diegene die toch volgende week tegen het blok Gouda /Reeuwijk willen vliegen in rayon A wens ik uiteraard heel veel succes

Martin van Zon..