Vergaderen

 

Ik heb net in vogelvlucht een stapel voorstellen doorgelezen die zijn ingediend door de verschillende samenspelen. Een hele klus voor het afdelingsbestuur om ieder samenspel bestuur tevreden te stellen en tegemoet te komen. De meeste voorstellen vind ik niet echt spannend maar sommige voorstellen en suggesties zijn heel erg spannend en noodzakelijk. Ik las een paar dingen die me raakte. De klacht dat er diverse liefhebbers in de regio Westland duiven met lood thuis hebben gekregen in de maand September is een meer dan hele serieuze. Het afdelingsbestuur reageert met “dat het bekend is met deze geruchten”maar dat vermoedelijk de jacht in “ons gebied”pas de 3e week van September open gaat.

Dat is een heel fout vermoeden van onze afdelingsbestuurders. Ik heb daar al eens een column voor het Spoor der Kampioenen over geschreven. De jacht op sommige dieren gaat in Frankrijk al veel eerder open dan 1 September. Maar dat is niet zo spannend ,echt gevaarlijk wordt het vanaf 1 september dan gaat bijna iedereen in Frankrijk die een jachtvergunning heeft(en dat zijn er miljoenen) met vrienden in het weekend vaak op stap.Sommigen hebben lak aan de regels en weten dat ze (omdat het er zoveel zijn die in die periode jagen) een uiterst geringe pakkans hebben. Veel van deze klojo’s beschikken ook nog over semi automatische jachtgeweren ( Die zijn in Nederland verboden).Ze kijken heel simpel op internet hoe laat onze duiven gelost worden en staan een kwartier voordat de duiven voorbij komen op hun post. Vaak is dat op een natuurlijke trek route en een stuk van de openbare weg af,zoals een dal of een glooiing met bebossing waar de duiven niets vermoedend door heen vliegen. Ik heb dat van iemand gehoord die dat persoonlijk heeft gezien. Ze knallen de een na de ander uit de lucht en die jongens in het Westland die hun duiven met lood hebben thuisgekregen hebben nog geluk gehad. Ken hier een topspeler op de grote fond die nog even drie top duiven inkorfde in September voor een relatief makkelijk afstandje van uit Limoges. Duiven die al een staat van dienst hadden op 1000 km vluchten. De beste brave man staat nu nog op zijn eerste duif te wachten. Ik heb tegen vriend en vijand gezegd dat als de weersverwachting Noordenwind was geweest, ik dan geen enkele jonge duif meer had in gekorfd voor de laatste 3 vluchten vanuit Frankrijk. Omdat de wind zuidelijk was en het relatief makkelijke vluchten waren heb ik toch gewoon ingekorfd. De meeste duiven kruipen dan snel zo hoog dat de Franse prijsschieters weinig kans meer hebben. Wat mij betreft een meer dan heel serieus punt.

Een ander serieus punt is het voorstel van de Dordtse Bond om over te gaan op inkorf beperking.
Er moet wat gebeuren daar is iedereen het over eens toch zou ik alle bestuurders willen adviseren om mijn blog die ik nu ruim een jaar terug heb gepubliceerd nog eens goed door te lezen. De stap is iets groter maar wel heel erg toekomst gericht en we lossen dan ook direct het grote probleem wat betreft “invlieg duiven”op. Ook het grote probleem dat een hele regio gigantisch voordeel heeft van het strak bij elkaar in de auto zitten t.o.v. andere liefhebbers die tegen die groep concoursen maar wekelijks over meerdere auto’s bijgestopt worden is dan ook opgelost.

NIEUWE DUIVENSORT.

Dat de hedendaagse duivensport van een betrekkelijk eerlijke en mooie sport is verworden tot een sport die geen enkel sportief toekomst perspectief heeft moge duidelijk zijn.
Het gevoel dat de meeste liefhebbers ervaren van “volledig kansloos zijn en niets terug krijgen van alle offers qua financiën en tijd” ligt hier aan ten grondslag.
Ieder mens wil toch op zijn minst het gevoel hebben dat hij/zij in een spel of sport een serieuze partij is.

Ik heb het dan over de duivensport zoals die heden ten dage wordt beoefend.
Het systeem onbeperkt inzetten van wedstrijdduiven maakt door groeiende excessen werkelijk alles kapot.
Iedere herintreder of nieuw lid (met een beetje verstand) die ziet wat dit aanricht zal zich wel twee keer bedenken voordat hij/zij (weer) met de duivensport begint.

We hebben de laatste tijd heel wat gesprekken gevoerd en mailtjes ontvangen en gestuurd om een oplossing te vinden voor dit mega probleem.

Om in de toekomst verzekerd te zijn van een duivensport die aantrekkelijkheid uitstraalt zullen we heel snel het roer om moeten gooien.
Het basisprincipe van de duivensport kan hetzelfde blijven maar de spelregels/inrichting moeten op de schop.
Ik begrijp dat het moeilijk is om liefhebbers die honderden duiven bezitten en hun inkomsten genereren uit de duivensport compleet lam te leggen door een inkorf beperking.
Dit moeten we ook niet willen en is ook nergens goed voor.
We moeten dus niets afpakken maar er iets bij creëren zodat de groot inkorver gewoon in kan blijven korven en de kleine liefhebber weer voelt dat hij er ook toe doet.

Extra competitie.

Een perfect systeem voor de toekomst zou het zgn.“ fair race systeem” zijn. Dit systeem behelst een hele eerlijke manier van duivensport, waar in principe alleen maar voordelen aan zitten.
De duivensport zal weer glans krijgen en aantrekkelijk worden voor een ieder die geïnteresseerd is in het spelletje dat we duivensport noemen.
Het “eerlijke” race systeem zou als volgt kunnen plaatsvinden.

We creëren een soort super League en in deze League spelen we allemaal tegen elkaar met dezelfde hoeveelheid duiven. We bepalen van te voren wat het maximum is dat we per onderdeel( vitesse, midfond, fond) mogen inkorven. Dat kunnen we doen door bijvoorbeeld het landelijk gemiddelde als leidraad te nemen en daar ruim boven te gaan zitten.
Stel ik mag dan 20 duiven inkorven voor de Super league op de midfond. Maar mijn vliegduivenploeg is veel groter ik heb er totaal 80 zitten. Ik ga dan met 80 duiven naar het lokaal en zet mijn 20 beste duiven voor de super league. Deze duiven gaan in aparte manden met bijvoorbeeld rode labels. De overige duiven gaan in groen gelabelde manden. Op het overlaad station gaan de rood gelabelde manden zoveel mogelijk bij elkaar in dezelfde auto. Ze worden in ieder geval zodanig geladen dat ze tegelijk kunnen worden gelost. Als het groene licht voor de lossing wordt gegeven gaan de rode labels als eerste los. Een halfuur later gaan de groene labels los.

Wat er dan gaat gebeuren is een droom scenario.

We krijgen een super eerlijke uitslag waar de beste duiven ook echt naar voren komen. Het concours zal langer openstaan want de duiven zullen op eigen kracht naar huis toe moeten vliegen. Alles zit prachtig verspreid en we zijn direct af van de invloed van de ligging/massa. Vluchtlijnen zijn absoluut niet meer van toepassing voor deze Super league duiven. Waar we ook wonen we wonen dan allemaal geografisch even gunstig. Als de spanning van de eerste vlucht er op zit kunnen we nogmaals genieten van de groene labels die een halfuur later arriveren. Hier kunnen we dan ook mooi het invlieg duiven probleem mee oplossen. Alle invlieg duiven kunnen ingekorfd worden tussen de groene labels.
Ook hier( de groene labels) kunnen we dan eventueel gewoon een competitie vlucht van maken.
En uit deze groep groene label duiven kunnen we de volgende week weer onze“Super league duiven”zoeken.

Kortom we creëren een reeks van nieuwe mogelijkheden en voordelen met voorbeelden als.

1.We doen de grote liefhebbers niets te kort ze kunnen wekelijks al hun duiven gewoon zetten en wekelijks nieuwe talenten in de Super league plaatsen.

2 De kleinere liefhebbers krijgen weer het gevoel dat ze er toe doen en hebben weer een serieuze kans op een goede uitslag. Ze worden immers nooit totaal weggespeeld door één of twee grote spelers.

3 Iedere liefhebber krijgt voor dezelfde inspanning 2 vluchten met een halfuur verschil voor het zelfde kostenplaatje.

Nu is het zo dat we vaak denken, zeker als een vlucht snel verloopt (of er gaat iets mis), heb ik hier nu de hele week voor lopen zweten!!
Twee keer ultieme duivensport beleving voor het zelfde geld dus.

4 De grote liefhebbers die goed presteren zullen ook door de kleine spelers weer gewaardeerd gaan worden.
Disrespect voor de grote inkorvers/liefhebbers is op dit moment heftig aan het toenemen en groeit de pan uit.

Als bestuurders moeten we nu eindelijk eens durven openstaan voor veranderingen en vernieuwingen en de uitdagingen die hier aan ten grondslag liggen niet uit de weg gaan.

Het is nu ook de tijd van vergaderen en misschien kunnen we met dit idee dat door verschillende mensen is bedacht een nieuwe gezonde duivensport creëren. Een sport die ook weer aantrekkelijk is voor nieuwe leden en starters .Een sport waar we weer in geloven en ook uit kunnen dragen naar iedereen die geïnteresseerd is in onze mooie sport. Het wordt echt de hoogste tijd om nu tot actie over te gaan.

Martin van Zon.