Jonge duivenspel crisis !!!

Het is het gesprek van de dag onder de duivenliefhebbers en ik heb al heel wat tijd aan de telefoon door gebracht om mijn visie te geven omtrent de start van het jonge duivenspel 2018.
We gaan er nu wat over schrijven en misschien kunnen de verantwoordelijke bestuurders hier wat mee. Ik zou voor de rechtbank een ervaringsdeskundige genoemd worden gezien mijn ervaring en succesvol duivenspel over pakweg 50 jaar. In 1973 begon ik zelfstandig met de duivensport en won dat eerste jaar alle 1e generaal duif kampioenschappen(met jaarlingen) in pv de luchtpost (Schoonhoven) en afgelopen jaar won ik weer alle generaal duif kampioenschappen in Krimpen a/d Lek. Ik won in mijn leven 1e prijzen van Barcelona (3 jaar op rij in inkorf centrum Gouda) en 1e prijzen op 45 km .Ik weet dus waar ik over praat, de jonge duiven waren bij mij vaak een ondergeschoven kindje( kostte te veel tijd) maar als ik er werk van maakte vloog ik altijd top. Ik las de wanhopige roep om hulp van Falco Ebben op facebook en ik begrijp zijn wanhoop helemaal. Bestuurders die maar met een trend meehobbelen en totaal geen notie hebben waar hun beslissingen op zijn gebaseerd.Zij bepalen of je wel of niet met je jonge duiven kunt gaan spelen. Hier in Zuid-Holland hetzelfde probleem na een voor sommige rampzalige africhting vanuit Meer met normale temperaturen en een flinke staart wind zijn de verantwoordelijke bestuurders nu als de dood voor nog een debacle.

Laten we beginnen bij die zogenaamde rampvlucht vanuit Meer. Ik ben ervan overtuigd dat of dit al dan niet een rampvlucht voor je is geweest een combinatie is van 3 factoren.

Factor 1 de duiven zijn nog niet voldoende herstelt of lijden nog steeds aan een jonge duivenziekte.

Factor 2 de duiven zijn veel te weinig en/of verkeerd op geleerd.

Factor 3 de duiven hebben een tekort aan kwaliteit en/of inhoud( teveel vitesse).

Als we onze club als voorbeeld nemen zien we een aardige dwarsdoorsnede van een Zuid-Hollandse duivenclub. John als herintreder dit jaar gestart na ik dacht 20 jaar geen duiven sport. John begon dit jaar met een 20 jonge duiven die vrij laat voor hem gekweekt zijn. John is samen met zijn zoontje gestart en was vroeger behoorlijk succesvol en weet heel goed ( als  leerling van des tijds Arie Stuurman) dat goed op leren de basis is van het jonge duivenspel. John had om 13.00 al zijn jonge duiven thuis van deze zgn. rampvlucht. Henk is onze barkeeper en verhuisd en heeft dit jaar een nieuwe start met een dikke 30 jonge duiven. Henk heeft(had) de gedachte dat je jonge duiven ineens op de eerste africhting mee kan geven. Hij heeft zijn jonge duiven dus amper afgericht en was dan dus ook meer dan de helft kwijt. De regio Gouda dat is de vluchtlijn (slecht op geleerde jonge) kregen de grootste klappen maar Streefkerk dat is geen vluchtlijn ( goed op geleerde jonge) verloren amper een duif. Dit is iets om goed over na te denken voordat we over een debacle gaan spreken. Ik vond dat er heel veel liefhebbers waren die wel alles thuis hadden maar ja die worden vaak overschreeuwd door diegene die veel jonge duiven kwijt zijn. Het is makkelijker de LC de schuld te geven dan je hand in eigen boezem te steken.

Ik was zelf teleurgesteld dat Duffel niet doorging maar begrijp de overwegingen van de LC. Dit is overigens de eerste keer dat ik dit meemaak(. (Een vlucht bij voorbaat af lassen omdat het weer te mooi(zonnig) is).Want voor mij en voor onze duiven is dit gewoon mooi en goed vlieg weer. Je moet alleen de jonge duiven vroeg lossen dan is er helemaal niets aan de hand. Goed op geleerde(gezonde) jonge duiven zijn in een paar uur allemaal thuis en de enkele duif die verkeerd vliegt komt tegen de avond en een echt verdwaalde duif de volgende ochtend. Wat is het grote probleem waar de LC tegen aanlopen? Dat is het stokpaardje van het IWB het toverwoord inversie. Bestaat inversie dan niet? Natuurlijk wel en inversie is een handicap maar meer ook niet. En je kunt duizend keer beter lossen om 7 uur met inversie dan om 12 uur zonder inversie. Inversie is dus een handicap niet meer en niet minder. Maar als je door de aanwezigheid van inversie onervaren duiven later gaat lossen dan span je het paard pas echt achter de wagen. Gezonde goed op geleerde jonge duiven hebben totaal geen probleem met hoge temperaturen en Noordoosten wind mits op tijd gelost. Zijn je duiven niet 100% in orde en/of niet goed op geleerd zet ze dan op de nalijn. Beter dan dat je volgende week weer iedereen de schuld moet geven om je eigen tekortkomingen te kunnen verbloemen.

Mijn advies aan alle LC wijs alle liefhebbers op hun eigen verantwoording maar pak niet het jonge duivenspel af van hen die hun duiven er klaar voor hebben zitten. Los de duiven zo vroeg mogelijk vanaf 6.30 en trek je niets aan van het IWB advies wat betreft inversie. Door inversie kun je hooguit duiven later op je hok krijgen maar verspeel je ze niet. Voor het IWB ten tonele verscheen werd er altijd met dit warme weer vroeg gelost en zonder problemen. Jonge duiven vluchten rond de 450 km met temperaturen dik boven de 30 graden verliepen gewoon probleemloos. Ik korf zaterdag al mijn jonge duiven gewoon in en het lijkt me heel sterk dat ik er één verspeel.

Martin van Zon.